Tarieven niet gecontracteerde zorg 2024

REGULIERE ZITTING                                                                        €  40,00
ZITTING AAN HUIS                                                                            €  50,50
SCREENING ( directe toegang )                                                        €  25,00
SCREENING EN INTAKE EN ONDERZOEK                                €  52,00

SCREENING EN IN TAKE EN ONDERZOEK AAN HUIS         €  65,00
INTAKE EN ONDERZOEK NA VERWIJZING                             €  52,00
INTAKE EN ONDERZOEK NA VERWIJZING AAN HUIS        €  65,00
ZITTING BEKKENFYSIOTHERAPIE                                             €  52,00
ZITTING BEKKENFYSIOTHERAPIE AAN HUIS                        €  65,00
EENMALIG FYSIOTHERAPEUTISCH ONDERZOEK                €  80,00
TELEFONISCHE ZITTING                                                                €  30,00
NIET NAGEKOMEN AFSPRAAK                                                     €  30,00
IN PRINCIPE DIENT U ER ZELF VOOR TE ZORGEN DAT U VOLDOENDE VERZEKERD BENT VOOR FYSIOTHERAPIE.